ทำความสะอาดภายในอาคาร / cleaning buildings indoor

  • เป็นเรื่องที่ยากที่จะเชื่อกับการใช้งานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงภายในอาคาร โดยปกติแล้วต้องใช้น้ำในปริมาณมาก แต่ falch ได้พัฒนาอุปกรณ์เสริมขึ้นมาด้วยการใช้น้ำที่น้อย เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับมืออาชีพของเรา ช่วยให้การทำความสะอาดและปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมได้ดีมากขึ้น

    it's hard to believe that you can also operate with high pressure cleaners inside buildings. normally the excessive amounts of water mean that any application of such equipment will not succeed. falch has developed certain accessories which can be used to achieve previously unseen cleaning results with extremely low water consumption. our professional high pressure cleaners work with integrated water extraction systems so that the surface really just remains damp. this provides every cleaning or industrial operation with completely new areas of application and much improved cleaning results.

    ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo
  • #