ทำความสะอาดตู้คอนเทรนเนอร์ / cleaning containers, mouldings, filters

  • falch สร้างความแตกต่างให้กับการทำความสะอาดแบบทั่วไป ด้วยระบบการทำความสะอาดที่หลากหลาย สามารถขจัดคราบปนเปื้อนได้ทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    nowhere are there most different conditions as here. the difficulty with this task is in executing the cleaning as effectively and as material-protecting as possible. often we have to install our professional high pressure cleaners in the running production process of an industrial operation. with special accessories and special manufacture we can remove virtually all types of contamination, quickly and in an environmentally-friendly manner. we have the most varied of electric cold and hot water units in our programme for exactly this reason.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo