ทำความสะอาดอาคารภายนอก / cleaning facades

  • falch เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการทำความสะอาด ลูกค้าหลายท่านจึงเปลี่ยนใจมาใช้ อุปกรณ์การทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับมืออาชีพของเรา ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง สามารถทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นคอนกรีตอย่างอาคารฉนวนความร้อนได้เป็นอย่างดี

    our water blasting units have established themselves as the leading technology in the cleaning of facades. thousands of reference customers have decided to change over to our professional high pressure cleaners. our substrate protecting process means that the use of dangerous chemicals is generally a thing of the past. the mobile falch trailer units can be seen everywhere that the decisive factors are a strong presence and high m² output. the working pressure, water temperatures or nozzle speeds can be varied infinitely to cope with all substrates. regardless of whether it is expanded polystyrene (thermal insulation facades) metal, glass, sandstone, plaster, brick or really tough concrete.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo