ทำความสะอาดโครงสร้างอาคาร / cleaning formworks

  • falch ประสบความสำเร็จมากกว่า 15 ปีในด้านการพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการทำความสะอาด ด้วยปั๊มและหัวฉีดแบบพิเศษ สามารถทำความสะอาดโครงสร้างสถานที่ได้ทุกรูปแบบ ลูกค้าจะประทับใจกับการทำความสะอาดที่ไม่เหมือนใคร โดยการผ่านทดสอบมาเป็นพันๆครั้ง

    we have been very successful for more than 15 years in this field. the development steps to optimum cleaning solutions extended via special pumps and nozzles, up to the correct structuring of the washing locations where the cleaning is carried out day by day. the advantages over hand cleaning or brush cleaning units are many. the customer requirement for clean formworks have increased continuously in the last few years, despite ever increasing cost pressures. the value retention of the formwork systems today presents a challenge for all leading formwork manufacturers and their rental parks. let yourself be impressed by our solutions tried and test a thousand times.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo