ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน / cleaning heat exchangers

  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีกระบวนการทางเคมีและความร้อน จึงเป็นเรื่องสำคัญในการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนทั้งแบบแผ่น และแบบท่อ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงตอบโจทย์การใช้งานในการทำความสะอาดของคราบสกปรกได้อย่างยอดเยี่ยม

    heat exchangers are involved in virtually all chemical and thermal processes throughout the world. as a result of the high throughput rates and problematic materials involved, they need to be cleaned inside and out at regular intervals. it does not matter whether they are plate or pipe heat exchangers that need to be cleaned, they will nearly always find the correct solution in our product range. of course, the choice of our high and ultra high pressure water jetting equipment will always depend on the numbers to be cleaned, the pipe lengths, the internal diameter of the pipes and the hardness of the deposits.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo