ทำความสะอาดอุปกรณ์อุตสาหกรรม / cleaning industrial equipments

  • falch ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การทำความสะอาด ที่รองรับการทำความสะอาดที่เฉพาะทางให้กับอุตสาหกรรมได้ทุกรูปแบบ

    our wide range of models means that we can normally find the correct unit for any industrial application. the tasks are, however, more varied than in any other field. our applications technologists often search for very customer-specific solutions until the desired results are achieved. in this context falch can play its trump card by using their own development department to the full and thereby producing the products required for our customers within acceptable time limits. this means that units for multi-shift operation or large-scale installations with several "work stations" are no longer a problem.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo