ทำความสะอาดพื้นอุตสาหกรรม / cleaning industrial floors

  • falch ได้พัฒนาโซลูชั่นด้านเทคนิคการทำความสะอาดพื้นอุตสาหกรรมด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยใช้น้ำที่น้อยและไม่ใช่สารเคมี เหมาะสมกับการทำความสะอาดของสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรม

    only over the last few years has our development team provided the desired technical solutions for the cleaning of industrial floors. far too much water meant that earlier cleaning attempts failed on a regular basis. it was only with the development of a complete range of various different scaters that we were successful in this application. today, unique cleaning results can be realised with very high m² rates without the use of chemicals. the basis for this are our powerful high pressure cleaners, which can be adjusted very precisely to suit the type of substrate and contamination.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo