ทำความสะอาดภายนอก / cleaning outdoor

  • ไม่ว่าจะเป็นพื้นกลางแจ้ง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch เป็นเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้ความสะอาดหมดจดในทุกพื้นที่

    when cleaning outdoor areas the important factors are good cleaning results and high levels of m² performance. thousands of m² are just waiting for you to open them up as a new market segment. falch water jetting technology here offers unique accessories which produce equally unique cleaning results. anywhere you turn up with your falch professional high pressure cleaner - you will get everything 100% clean.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo