ทำความสะอาดคราบสี / cleaning paint shops

  • ด้วยเทคโนโลยีการทำความสะอาดระดับมืออาชีพของ falch สามารถขจัดคราบสีที่หนาติดแน่นฝังลึก ออกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

    cleaning paint booths has been one of our special areas for many years. throughout the world industrial companies and their service provider companies regularly clean their wall and floor areas with falch professional high pressure cleaners. it's hard to believe how thick the paint deposits can be just after a short period of time if large quantities of paint are processed every day. the correct mix of high pressure unit, accessories, drive and nozzle technology can crack even the hardest paint deposits. our technicians even have solutions for wet paint coatings or for the ever more popular water-based paints. nothing can now stand in the way of professional cleaning with our know how.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo