ทำความสะอาดทางรถไฟ / cleaning railway

  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch สามารถทำความสะอาดพื้นชานชาลาไปจนถึงทางเดินรถไฟ นอกจากความสะอาด แล้ว เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดลงอย่างมาก

    the applications here extend from railway platform cleaning via wall and floor areas, to the renovation of locomotives, wagons, and the rail network. on the one hand it is for a clean image of the railway and, on the other hand, purely for safety aspects. in addition, the cleaning and disposal costs can be reduced considerably by the use of the correct equipment. in many applications, there is absolutely no alternative to our professional high pressure cleaners with regard to output and reliability.