ทำความสะอาดหลังคา / cleaning roofs

  • ด้วยเทคโนโลยีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของเราสามารถทำความสะอาดหลังคาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำเย็นและร้อน ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพที่มีมายาวนาน จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

    the cleaning of rooves today does not present a problem at all. nevertheless, we wanted to help to relieve the cost pressure in this field with additional ideas and significantly higher blasting output. thus, our professional high pressure units can cover enormous areas in a single working day. whether you want to use equipment with cold or hot water, we always have a practical solution ready for you. our mobile petrol, diesel and trailer units will not let you down, even after years of use. quality makes a difference long-term.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo