ทำความสะอาดเรือ / cleaning ships

  • ไม่ว่าจะเป็นเรือน้ำจืดขนาดใหญ่, เรือข้ามฟาก, เรือสำราญ หรือเรือเดินสมุทรที่ยาวถึง 300 เมตร เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch ก็สามารถทำความสะอาดภายใน และภายนอกได้ ร่วมไปถึงการบำรุงรักษา การเตรียมก่อนการทาสีเรือใหม่

    to clean big inland water vessels, ferries, excursion boats, cruise ships, ocean liners up to 300 m length - that's the world of falch. these ships are cleaned inside and outside in the frame of maintenance or change of cargo. alga and shell layers must be removed to save fuel. a professional surface-cleaning is very important for the preparation of paintworks. in case of great damage the paint must be removed from the whole ship (see renovation ships). this work is often done by sand blasting, but step by step substituted by water jetting.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo