ทำความสะอาดพื้นผิวเหล็ก / cleaning steel surfaces

  • ด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดของ flach สามารถขจัดคราบไขมันและคราบตะกอนบนพื้นผิวเหล็ก ได้อย่างสะอาดหมดจดและละเอียด ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือเหล็กขึ้น 2-3 เท่า

    cleaning, de-greasing and even de-scaling is possible quite simply using pure water. high demands are placed on the equipment and nozzle technology by continuous industrial operation. this is exactly right for our powerful continuously running machinery. the thorough cleaning of the steel surface of scale increases the service life of steel tools 2-3 fold. there is, therefore, no reason to save on carrying out professional surface treatment.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo