ขจัดคราบการกัดกร่อน / removal corrosion

  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch สามารถกำจัดคราบสนิมเหล็กด้วยหัวฉีดมัลติเจ็ท และยังสามารถลบชั้นสีที่หนาถึง 5 - 6 ชั้นได้ในครั้งเดียว

    that which was still regarded as impossible a few years ago has become possible today by the use of falch water jetting technology. using just water without blast medium steel surfaces are de-rusted. our ultra high pressure trailers operate with razor-sharp multi-jet nozzles which remove rust and scale without a trace. this produces rust purity levels of high quality. 5-6 paint layers can be removed in a single pass and additionally 98% fewer solids need to be disposed of.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo