ขจัดคราบรอยเส้นจราจร / removal marking lines

  • falch ได้พัฒนาโซลูชั่น ในการลบรอยเส้นแบ่งจราจร โดยร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสีในการตีเส้นแบ่งจราจรบนพื้นถนน จึงเกิดนวัตกรรมการขจัดสีหรือรอยเส้นแบ่งจราจร ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ถึงแม้จะใช้งานกลางแจ้งไม่มีปัญหาต่อการทำงานใดๆ

    the most varied of marking colours and films, together with the most varied of substrates make the removal of demarcation lines particularly in the summer at high outdoor temperatures into a real challenge. especially for this reason, our application technicians have developed feasible solutions over years of testing and collaboration with paint and film manufacturers which present considerable advantages over existing methods such as milling, flame removal or shotblasting. these days several thousand metres can be removed per day without any problems using the correct technology. even the extraction of paint and film residues including waste water does not present a problem for us anymore.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo