ขจัดคราบสีเก่า / removal old paints

  • ไม่ว่าจะเป็นคราบสีเก่าหรือคราบสีที่หนา สามารถล้างออกด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch โดยไม่ใช่สารเคมี เราขอยืนยันจากประสบการณ์ผู้ใช้งานมากว่า 50,000,000 ตารางเมตร

    it doesn't matter whether it is a dispersion, synthetic resin, chlorinated rubber, polyurethane or epoxy resin coating falch high pressure cleaners remove all old coverings with pure water, without the addition of expensive chemicals. at the same time, the substrate is perfectly prepared for re-coating. take advantage of our wealth of experience of around 50,000,000 m² which we will be pleased to make available to you.

  • Video Demo