ขจัดคราบรอยไหม้ / renovation after fire

  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในงานขจัดคราบรอยไหม้ได้อย่างสะอาดและรวดเร็ว ด้วยแรงดันน้ำที่แรงและอุณหภูมิน้ำที่สูง เป็นความโดดเด่นของ falch ในการทำความสะอาดสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชม.

    our hot water high pressure cleaners are generally used for cleaning up fire damage. the development of the appropriate accessories, such as the scater and twister, with integrated water extraction means that you can operate problem-free indoors, without creating any additional water damage. falch is characterised, in this application, by amazing cleaning results with high blasting output. this really shows the quality and performance of our equipment. very high water temperatures in 24 hour continuous operation will remove even the hardest fire residues.