งานปรับปรุงอาคาร / renovation facades

  • ในการปรับปรุงอาคาร จำเป็นที่ต้องลบคราบสีเก่า บางครั้งต้องเจอกับคราบสีที่หนาและยึดเกาะแน่น ที่ยากต่อการ ขจัดคราบเหล่านี้ เราจึงนำเสนอเทคโนโลยีการทำความสะอาดของ falch ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีการพัฒนามานาน กว่า 25 ปี ยืนยันจากผู้ใช้งานกว่า 50,000,000 ตารางเมตร เรามีจุดมุ่งหมายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    facade cleaning is a growing market throughout europe. often old coatings need to be removed in order for new active-breathing paint systems to ensure their function. in addition, the substrates need to meet the demands of the new coatings with regard to adhesion, roughness..... falch has been developing units and accessories for more than 25 years. more than 50,000,000 m² of reference area provide evidence for the experience of falch in this sector. there is hardly a town in europe where there are no reference objects that we have cleaned together with our customers.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo