งานปรับปรุงพื้น / renovation floors

  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch ได้รับการจดสิทธิบัตร ด้วยระบบที่ทำให้ความชื้นจากการปรับปรุงพื้นลดลงอย่างมาก และใช้เวลาที่รวดเร็ว ทำให้การปรับปรุงพื้น และการทำความสะอาดเป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจ

    many millions of m² of old floor area are waiting for your cleaning. this extends from uncoated concrete floors that are sometimes contaminated with oil, emulsions to a thickness of several centimetres, up to simple optical renovation where you simply need to restore a clean appearance. even the removal of complete old coatings and the re-establishment of electrical conductivity does not today do not present any problem for our water jetting equipment. economical cleaning can be realised quickly and simply without disturbing the operations of the customer unnecessarily. the patented water extraction system by falch means that considerably less dampness penetration into the floor is possible with extremely short drying times.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo