ทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตร / cleaning agriculture

  • อุปกรณ์การเกษตรทุกประเภทต้องดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch จึงตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ด้วยแรงดันน้ำที่ทรงพลังสามารถทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย ด้วยการลงทุนที่ต่ำแต่ให้ผลลัพท์ที่ยอดเยี่ยม

    all types of agricultural machines and stables need to be cleaned regularly. stricter regulations mean that the cleaning is getting more and more expensive. farmers therefore need powerful high pressure cleaners which they can use to drastically reduce the cleaning times. anybody who is prepared to invest a little more will later be pleased every day by the great cleaning results with very small expenditure of time. if you have ever worked with a falch unit you will know the difference between a high pressure cleaner and falch.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo