• ทำความสะอาดใต้น้ำ
  blasting underwater
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตร
  cleaning agriculture
 • ทำความสะอาดภายในอาคาร
  cleaning buildings indoor
 • ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อสร้าง
  cleaning construction machines
 • ทำความสะอาดตู้คอนเทรนเนอร์
  containers ,mouldings , filters
 • ทำความสะอาดอาคารภายนอก
  cleaning facades
 • ทำความสะอาดโครงสร้างอาคาร
  cleaning formworks
 • ทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  cleaning heat exchangers
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์อุตสาหกรรม
  cleaning industrial equipments
 • ทำความสะอาดพื้นอุตสาหกรรม
  cleaning industrial floors
 • ทำความสะอาดภายนอก
  cleaning outdoor
 • ทำความสะอาดคราบสี
  cleaning paint shops
 • ทำความสะอาดชิ้นส่วน
  cleaning parts
 • ทำความสะอาดท่อ
  cleaning pipes
 • ทำความสะอาดทางรถไฟ
  cleaning railway
 • ทำความสะอาดเครื่องจักรทำถนน
  cleaning road machinery
 • ทำความสะอาดหลังคา
  cleaning roofs
 • ทำความสะอาดนั่งร้าน
  cleaning scaffoldings
 • ทำความสะอาดเรือ
  cleaning ships
 • ทำความสะอาดพื้นผิวเหล็ก
  cleaning steel surfaces
 • ทำความสะอาดแทงค์
  cleaning tanks
 • ทำความสะอาดยานพาหนะ
  cleaning vehicles
 • การตัดด้วยเครื่อง Water Jets
  cutting with water jets
 • กำจัดเปลือกไม้
  removal barks
 • ขจัดคราบยางมะตอย
  removal bitumen
 • ขจัดคราบหมากฝรั่ง
  removal chewing-gum
 • ขจัดคราบการกัดกร่อน
  removal corrosion
 • ขจัดคราบกราฟฟิตี
  removal graffiti
 • ขจัดคราบรอยเส้นจราจร
  removal marking lines
 • ขจัดคราบสีเก่า
  removal old paints
 • ขจัดคราบยาง
  removal rubber
 • ขจัดคราบรอยไหม้
  renovation after fire
 • งานต่อเติมคอนกรีต
  renovation concrete
 • งานปรับปรุงตู้คอนเทรนเนอร์
  renovation container
 • งานปรับปรุงอาคาร
  renovation facades
 • งานปรับปรุงพื้น
  renovation floors
 • งานปรับปรุงหลังคาโลหะ
  renovation metal roofs
 • งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
  renovation monuments
 • งานปรับปรุงเรือ
  renovation ships