ทำความสะอาดนั่งร้าน / cleaning scaffoldings

  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch สามารถขจัดคราบปูนขาว และสีออกได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาด ทำให้โครงนั่งร้านกลับมาดูใหม่ และปลอดภัยโดยไม่ทิ้งร่องรอยด้วยหัวฉีดแบบพิเศษ และยังช่วยประหยัดน้ำอีกด้วย

    mortar residues, adhesive and paint splashes can ideally be removed using falch high pressure units. the cleaning process often removes several kilograms of mortar and adhesive residues are removed from scaffolding. this restores the original safe walkways and the scaffold is "lightened". this saves time. in addition, clean scaffolding promotes the image and improves value retention. even tough mortar residues are removed without trace by the use of the regulating point speed special nozzles. the cleaning costs remain low because of the economical water consumption.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo