ทำความสะอาดแทงค์ / cleaning tanks

  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch รองรับการทำความสะอาดแทงค์ทั้งภายในและภายนอกได้ทุกรูปแบบ ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดแทงค์ด้วยตนเองและการทำความสะอาดแทงค์อัตโนมัติ

    the choice of the correct internal or external cleaning system for tanks is strongly dependent on the degree of contamination. here we are confronted with the most varied of problems with our industrial customers. the approaches to the solutions are developed to a large degree based on the number of tanks involved and are very different from each other. this means that there are a very large number of possibilities with our high pressure blasting equipment, from manual cleaning to fully automatic tank cleaning systems.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo