กำจัดเปลือกไม้ / removal barks

  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch สามารถกำจัดเปลือกไม้ออกจากลำต้นได้รวดเร็วกว่าวิธีแบบเดิม ถึง 3 เท่า และยังไม่ทำให้พื้นผิวของไม้เสียรูปทรงอีกด้วย

    the careful removal of bark from trunks for natural log cabins is three times as quick as the traditional method. the careful removal of bark means that the logs last considerably longer than the ones where the bark is removed by machine. in addition, the natural surface of the trunk remains fully intact. the smooth surface produced by water blasting means that subsequent processing of the surface is not required.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo