ขจัดคราบกราฟฟิตี / removal graffiti

  • ลายกราฟิตีที่ดูไม่ดี ที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเมือง falch จึงเห็นความสำคัญในปัญหาส่วนนี้ จึงได้พัฒนาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่สามารถลบกราฟิตีได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นผิวผนังกลับมาดูสะอาดใหม่เหมือนเดิม

    one man's joy is another man's sorrow. graffiti has become a real problem, particularly in large cities. there are specialist companies using mobile mains-independent blasting units with integrated water tanks for the removing the offensive graffiti quickly and completely. the patented falch twister is indispensable these days. without any spray water or noise disturbance the surfaces can be cleaned, even in shopping subways or pedestrian zones. often a not inconsiderable expenditure for a relatively small area. falch professional high pressure cleaners have been indispensable for many years for this application.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo