ขจัดคราบยาง / removal rubber

  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch สามารถขจัดคราบยางที่หนาและแข็งออกได้อย่างสบาย ด้วยเทคโนโลยีหัวฉีดน้ำแรงดันสูงแบบพิเศษของเรา ทำให้การทำความสะอาดและขจัดคราบยางเป็นไปอย่างราบรื่นและทันตามเวลาที่กำหนด

    the removal of hard rubber coatings has so far been a real challenge for falch and our professional high pressure cleaners. small areas are absolutely no problem, but as soon as several hundred or even thousands of m² of hard rubber coating have to be removed any unit will be at the limit of its capabilities. respectable area output can only be achieved when removing rubber by the use of the correct nozzle technology. falch has also had success with its modular units. this means that, if necessary, several units can be coupled together in order to achieve the required tasks within the tight time windows.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo