งานต่อเติมคอนกรีต / renovation concrete

  • เป็นนวัฒกรรมใหม่ของ falch ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กีปีที่ผ่านมา ที่สามารถขจัดคราบคอนกรีตเก่าๆ หรือการขจัดคราบคอนกรีตที่หนาๆ ออกได้อย่างสบายและรวดเร็ว ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch ทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียมพื้นผิวคอนกรีตมากขึ้น

    it is unbelievable how our water blasting technology has pressed home over the last few years. starting with the roughening of new concrete, via the removal of all types of old coatings, up to removing centimetre thick concrete and bitumen layers - all no problem for the falch ultra high pressure water jetting units. even on the largest concrete cleaning projects there is, so far, almost no more economical and better method of substrate preparation than using our patented equipment and accessories for this application. a rapidly growing market from which we can both profit.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo