งานปรับปรุงเรือ / renovation ships

  • falch มีความโดดเด่นในการทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของเรือ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch สามารถขจัดคราบพื้นผิวเก่าของเรือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สามารถลดจำนวนคนและลดค่าใข้จ่ายในการทำความสะอาดได้มากขึ้น

    today, falch is indispensable in the cleaning of ship's external surfaces. the cleaning, de-coating or de-rusting of ship's surfaces form part of the standard tasks presented to our ultra high pressure cleaners. sometimes up to 10 old coatings need to be removed in a single pass. it is particularly in these tasks that the advantages over existing sandblasting make themselves felt. the reduced personnel involvement, ancillary and disposal costs of our water jetting technology are leading ever more shipyards and shipping companies to change over to our technology. collaboration with the leading manufacturers of coating materials has made itself worthwhile by the development of special coating systems.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo