ยินดีต้อนรับสู่ falch เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (High Water Pressure)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

falch เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
HIGH WATER PRESSURE
ที่สามารถทำความสะอาดได้ทุกรูปแบบ
ตอบโจทย์การทำความสะอาดได้อย่างครบวงจร
ข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet (base frame)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Base jet 30 500-28-0-e

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Base jet 30 500-28-0-d

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Power pack 30 500-30-100-d

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Base jet 125 2500-26-0-e

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Wheel jet

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Wheel jet 5 200-13-0-p

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Wheel jet 11 300-18-0-e

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Wheel jet 15 500-15-0-e

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Wheel jet 5 200-13-0-e

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Trail jet

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 15 300-24-70-d

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 30 500-30-0-d

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 30 500-30-100-d

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 125 1000-65-0-d

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

falch เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch สามารถชำระล้างและขจัดคราบฝังแน่นได้ทุกรูปแบบ ตอบโจทย์การทำความสะอาดได้อย่างครบวงจร เปลี่ยนสิ่งของเก่าให้กลับมาดูดีเหมือนของใหม่ ไม่ว่าจะเป็น งานขัดพื้น งานลบเส้นจราจร ขจัดคราบที่ฝังแน่น แม้แต่งานคอนกรีต งานก่อสร้าง ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย สินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมจากประเทศเยอรมัน รับประกันเครื่อง 2 ปี และรองรับอะไหล่ 25 ปี

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
งานขัดพื้น
งานลบเส้นจราจร
งานขจัดคราบฝังแน่น
งานลอกสีเรือ
งานคอนกรีต
falch surface worker 250
how to use - falch surface worker 250