เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet (base frame)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 30 500-28-0-e
 • 28 kw, 500 bar
 • 28 l/min, elektro
 • g583
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 30 1000-14-0-e
 • 28 kw, 1.000 bar
 • 13 l/min, elektro
 • g584
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 30 500-28-0-d
 • 28 kw, 500 bar
 • 28 l/min, diesel
 • g340
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Power Pack 30 500-30-100-d
 • 30 kw, 500 bar
 • 30 l/min, diesel
 • g596
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 125 2500-26-0-e
 • 125 kw, 2.500 bar
 • 26 l/min, elektro
 • g569
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 125 3000-22-0-e
 • 125 kw, 3.000 bar
 • 22 l/min, elektro
 • g354
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 125 2500-26-0-d
 • 125 kw, 2.500 bar
 • 26 l/min, diesel
 • g589
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 125 3000-22-0-d
 • 125 kw, 3.000 bar
 • 22 l/min, diesel
 • g568
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 125 2500-26-0-e
 • 125 kw, 2.500 bar
 • 26 l/min, elektro
 • g585
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 125 3000-22-0-e
 • 125 kw, 3.000 bar
 • 22 l/min, elektro
 • g369
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 125 2500-26-0-d
 • 125 kw, 2.500 bar
 • 26 l/min, diesel
 • g598
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Base jet 125 3000-22-0-d
 • 125 kw, 3.000 bar
 • 22 l/min, diesel
 • g359