เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Trail jet (trailers)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 15 300-24-70-d
 • 15 kw, 300 bar
 • 24 l/min, diesel
 • g577
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 15 500-15-100-d
 • 15 kw, 500 bar
 • 15 l/min, diesel
 • g576
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 30 500-30-0-d
 • 28 kw, 500 bar
 • 30 l/min, diesel
 • g516
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 30 1000-14-0-d
 • 28 kw, 1.000 bar
 • 13 l/min, diesel
 • g360
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 30 500-30-100-d
 • 30 kw, 500 bar
 • 30 l/min, diesel
 • g572
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 125 1000-65-0-d
 • 125 kw, 1.000 bar
 • 65 l/min, diesel
 • g555
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 125 2500-26-0-d
 • 125 kw, 2.500 bar
 • 26 l/min, diesel
 • g556
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
Trail jet 125 3000-22-0-d
 • 125 kw, 3.000 bar
 • 22 l/min, diesel
 • g574