เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Wheel jet (Wheel Cart)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Wheel jet 2 100-10-0-e
 • 2 kw, 100 bar
 • 10 l/min, elektro
 • g349
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Wheel jet 5 200-13-0-e
 • 5 kw, 200 bar
 • 13 l/min, elektro
 • g334
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Wheel jet 5 200-13-0-p
 • 5 kw, 200 bar
 • 13 l/min, benzin
 • g333
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Wheel jet 5 170-14-140-e
 • 5 kw, 170 bar
 • 14 l/min, elektro
 • g680
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Wheel jet 11 300-18-0-e
 • 11 kw, 300 bar
 • 18 l/min, elektro
 • g332
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Wheel jet 11 300-18-0-p
 • 11 kw, 300 bar
 • 18 l/min, benzin
 • g331
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Wheel jet 15 500-15-0-e
 • 15 kw, 500 bar
 • 15 l/min, elektro
 • g393